Aktualności

14/09/2017

Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Laureaci konkursu mogą uzyskać grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu.

Czytaj całość
13/09/2017

Kazimierz Karolczak Przewodniczącym Zarządu Metropolii

Miło nam poinformować, że nasz Wiceprezes i pomysłodawca Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia" został pierwszym, historycznym Przewodniczącym Zarządu Metropolii.
12 września na I sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak został powołany na przewodniczącego GZM przez 41 prezydentów, burmistrzów, wójtów.

Bardzo się cieszymy i gratulujemy.

Czytaj całość
08/09/2017

Prezydium Rady Programowej

06 wrześnie 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”. Podczas spotkania omówiono główne cele Stowarzyszenia, akcentowano przede wszystkim rozwój ekosystemu innowacyjności województwa śląskiego, w tym m.in. wzrost konkurencyjności gospodarczej, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrost eksportu towaru i usług oraz wzrost liczby inwestycji zagranicznych na terenie województwa.

Czytaj całość
05/09/2017

Przemysł 4.0 – transformacja cyfrowa w przemyśle województwa śląskiego

13 września 2017 r. w Sali Marmurowej w gmachu Sejmu Śląskiego odbędzie się  konferencja  Przemysł 4.0 – transformacja cyfrowa w przemyśle województwa śląskiego organizowana przez Brytyjsko–Polską Izbę Handlową i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W konferencji udział wezmą przedstawiciele Stowarzyszenia „Pro Silesia”.

Czytaj całość
04/09/2017

Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia „Pro Silesia”

6 września 2017 r. o godz. 14:00 w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”. W trakcie posiedzenia Rady podjęta będzie dyskusja o głównych kierunkach działania i rozwoju Stowarzyszenia, a także wybrany zostanie Przewodniczący Rady. 

Czytaj całość
04/09/2017

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Pro Silesia”

6 września 2017 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu  Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”. 

Czytaj całość
01/09/2017

Wizyta studyjna w zakresie demografii

Zgodnie z harmonogramem zadań Domu Polski Południowej na rok 2017, województwo opolskie przygotowuje wizytę studyjną partnerów DPP w zakresie demografii "Przyszłość polityki demograficznej w Europie". Planowany termin wydarzenia to 26-27 września 2017 r.

Czytaj całość
24/08/2017

Współpraca się opłaca

Z inicjatywy władz województwa śląskiego powstało Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, które skupia podmioty reprezentujące środowiska biznesu i jego otoczenia oraz samorządu i nauki. Jego celem jest podejmowanie działań na rzecz tworzenia sprawnego partnerstwa międzysektorowego i rozwoju międzynarodowej działalności zrzeszonych podmiotów.

Czytaj całość
10/07/2017

Spotkanie koordynacyjne partnerów DPP na Opolszczyźnie

7 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie koordynacyjne partnerów Domu Polski Południowej w Brukseli z udziałem Marszałków trzech województw: Andrzeja Buły, Marszałka Województwa Opolskiego, Jacka Krupy, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Kazimierza Karolczaka, Członka Zarządu Województwa Śląskiego. W spotkaniu udział wzięli również prezes stowarzyszenia, prof. Wiesław Banys, dyrektor zarządzająca, dr Magdalena Ochwat oraz pełnomocniczka marszałka ds. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli, Agnieszka Saternus. Gospodarzem i głównym organizatorem w imieniu Województwa Opolskiego było Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli pełniące w 2017 roku rolę przewodniczącego w pracach Domu Polski Południowej w Brukseli.

Czytaj całość